การเลี้ยงเป็ดเทศพันธุ์กบินทร์บุรี

การเลี้ยงเป็ดเทศพันธุ์กบินทร์บุรี

Show simple item record

dc.contributor.author สวัสดิ์ ธรรมบุตร และคณะ
dc.date.accessioned 2008-10-30T12:42:42Z
dc.date.available 2008-10-30T12:42:42Z
dc.date.copyright 2543
dc.identifier.uri http://dl.kids-d.org/handle/123456789/1890
dc.description.provenance Submitted by Watcharin Intha (watcharin@ait.ac.th) on 2008-10-30T12:42:41Z No. of bitstreams: 2 moac_ebook_30-637.pdf: 866966 bytes, checksum: 9255720a48ed82e9a170987d95647156 (MD5) license.txt: 1837 bytes, checksum: fa57c0d16c45b5a499479549707713c6 (MD5) th
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2008-10-30T12:42:42Z (GMT). No. of bitstreams: 2 moac_ebook_30-637.pdf: 866966 bytes, checksum: 9255720a48ed82e9a170987d95647156 (MD5) license.txt: 1837 bytes, checksum: fa57c0d16c45b5a499479549707713c6 (MD5) th
dc.description.statementofresponsibility สถาบันวิจัยและพัฒนาสัตว์ปีกแห่งชาติ. กองบำรุงพันธุ์สัตว์. กรมปศุสัตว์ th
dc.format.extent 40 หน้า th
dc.language.iso th th
dc.publisher กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยและพัฒนาสัตว์ปีกแห่งชาติ กองบำรุงพันธุ์สัตว์ กรมปศุสัตว์ th
dc.rights กองปศุสัตว์สัมพันธ์. กรมปศุสัตว์. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ th
dc.subject เป็ด -- การเลี้ยง th
dc.subject เป็ดเทศ -- การเลี้ยง th
dc.title การเลี้ยงเป็ดเทศพันธุ์กบินทร์บุรี th
dc.type หนังสือ th
dc.audience.mediator อื่นๆ th
dc.audience.educationlevel อื่นๆ th
dclib.edition พิมพ์ครั้งที่ 3 th

Files in this item

Files Size Format View
moac_ebook_30-637.pdf 866.9Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record