การเลี้ยงเป็ดไข่พันธุ์กบินทร์บุรี

การเลี้ยงเป็ดไข่พันธุ์กบินทร์บุรี

Show full item record

Title: การเลี้ยงเป็ดไข่พันธุ์กบินทร์บุรี
Author: สวัสดิ์ ธรรมบุตร และคณะ, ผู้แต่ง
Description: กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยและพัฒนาสัตว์ปีกแห่งชาติ กองบำรุงพันธุ์สัตว์ กรมปศุสัตว์, 2543
URI: http://dl.kids-d.org/handle/123456789/1891

Files in this item

Files Size Format View
moac_ebook_30-638.pdf 1.054Mb PDF View/Open

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record