หญ้าแห้ง

หญ้าแห้ง

Show simple item record

dc.contributor.author เกียรติศักดิ์ กล่ำเอม และคณะ
dc.date.accessioned 2008-10-31T10:40:26Z
dc.date.available 2008-10-31T10:40:26Z
dc.date.copyright 2544
dc.identifier.isbn 9747608804
dc.identifier.uri http://dl.kids-d.org/handle/123456789/1907
dc.description.provenance Submitted by Watcharin Intha (watcharin@ait.ac.th) on 2008-10-31T10:40:26Z No. of bitstreams: 2 moac_ebook_30-654.pdf: 2555708 bytes, checksum: 4a63ed0cb509a24be079598e68fb96b1 (MD5) license.txt: 1837 bytes, checksum: 596cb08d564ccceff25fa2a7443111b9 (MD5) th
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2008-10-31T10:40:26Z (GMT). No. of bitstreams: 2 moac_ebook_30-654.pdf: 2555708 bytes, checksum: 4a63ed0cb509a24be079598e68fb96b1 (MD5) license.txt: 1837 bytes, checksum: 596cb08d564ccceff25fa2a7443111b9 (MD5) th
dc.description.statementofresponsibility กรมปศุสัตว์. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ th
dc.format.extent 28 หน้า th
dc.language.iso th th
dc.publisher กรุงเทพฯ : กองปศุสัตว์สัมพันธ์ กรมปศุสัตว์ th
dc.relation.ispartofseries เอกสารคำแนะนำ กรมปศุสัตว์ th
dc.rights กรมปศุสัตว์. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ th
dc.subject หญ้า th
dc.title หญ้าแห้ง th
dc.type หนังสือ th
dc.audience.mediator อื่นๆ th
dc.audience.educationlevel อื่นๆ th

Files in this item

Files Size Format View
moac_ebook_30-654.pdf 2.555Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record