หญ้าอะตราตั้ม

หญ้าอะตราตั้ม

Show simple item record

dc.contributor.author จีระวัชร์ เข็มสวัสดิ์ และคณะ, ผู้เรียบเรียง
dc.date.accessioned 2008-10-31T11:24:42Z
dc.date.available 2008-10-31T11:24:42Z
dc.date.copyright 2545
dc.identifier.isbn 9747608839
dc.identifier.uri http://dl.kids-d.org/handle/123456789/1911
dc.description.provenance Submitted by Watcharin Intha (watcharin@ait.ac.th) on 2008-10-31T11:24:41Z No. of bitstreams: 2 moac_ebook_30-658.pdf: 1786396 bytes, checksum: a8d30da26f4ced6f620833af01506d9b (MD5) license.txt: 1837 bytes, checksum: ad5d5813e11b4211977818bc1f67188f (MD5) th
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2008-10-31T11:24:42Z (GMT). No. of bitstreams: 2 moac_ebook_30-658.pdf: 1786396 bytes, checksum: a8d30da26f4ced6f620833af01506d9b (MD5) license.txt: 1837 bytes, checksum: ad5d5813e11b4211977818bc1f67188f (MD5) th
dc.description.statementofresponsibility กรมปศุสัตว์. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ th
dc.format.extent 27 หน้า th
dc.language.iso th th
dc.publisher กรุงเทพฯ : กองปศุสัตว์สัมพันธ์ กรมปศุสัตว์ th
dc.relation.ispartofseries เอกสารคำแนะนำ กรมปศุสัตว์ th
dc.rights กรมปศุสัตว์. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ th
dc.subject หญ้า th
dc.subject หญ้าอะตราตั้ม th
dc.subject อาหารสัตว์ th
dc.title หญ้าอะตราตั้ม th
dc.type หนังสือ th
dc.audience.mediator อื่นๆ th
dc.audience.educationlevel อื่นๆ th

Files in this item

Files Size Format View
moac_ebook_30-658.pdf 1.786Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record