การปลูกผักกาดขาวปลี

การปลูกผักกาดขาวปลี

Show simple item record

dc.contributor.author ธงชัย สถาพรวรศักดิ์ และคณะ, ผู้เรียบเรียง
dc.contributor.illustrator ศิริวรรณ รุจิขจร, ภาพประกอบ
dc.contributor.other วิไลภรณ์ ชนกนำชัย, ผู้จัดทำ
dc.date.accessioned 2008-11-01T04:53:21Z
dc.date.available 2008-11-01T04:53:21Z
dc.date.copyright 2542
dc.identifier.uri http://dl.kids-d.org/handle/123456789/1937
dc.description.provenance Submitted by Watcharin Intha (watcharin@ait.ac.th) on 2008-11-01T04:53:21Z No. of bitstreams: 2 moac_ebook_30-688.pdf: 1362537 bytes, checksum: 3bb9228d37d15218c1dea1908986fcf3 (MD5) license.txt: 1837 bytes, checksum: b2ef40e8416782a29cade0e4f2bb70f1 (MD5) th
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2008-11-01T04:53:21Z (GMT). No. of bitstreams: 2 moac_ebook_30-688.pdf: 1362537 bytes, checksum: 3bb9228d37d15218c1dea1908986fcf3 (MD5) license.txt: 1837 bytes, checksum: b2ef40e8416782a29cade0e4f2bb70f1 (MD5) th
dc.description.statementofresponsibility กรมส่งเสริมการเกษตร. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ th
dc.format.extent 23 หน้า th
dc.language.iso th th
dc.publisher กรุงเทพฯ : ฝ่ายเอกสารคำแนะนำ กรมส่งเสริมการเกษตร th
dc.rights กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ th
dc.subject ผักกาดขาวปลี -- การปลูก th
dc.title การปลูกผักกาดขาวปลี th
dc.title.alternative คำแนะนำที่ 166 เรื่อง ผักกาดขาวปลี th
dc.type หนังสือ th
dc.audience.mediator อื่นๆ th
dc.audience.educationlevel อื่นๆ th
dclib.edition พิมพ์ครั้งที่ 2 th

Files in this item

Files Size Format View
moac_ebook_30-688.pdf 1.362Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record