การทำอาหารสัตว์น้ำสำเร็จรูปแบบพื้นบ้าน

การทำอาหารสัตว์น้ำสำเร็จรูปแบบพื้นบ้าน

Show simple item record

dc.contributor.author กรมประมง. กองส่งเสริมการประมง. กองควบคุมและพัฒนาอาหารสัตว์น้ำ
dc.date.accessioned 2008-11-01T07:01:31Z
dc.date.available 2008-11-01T07:01:31Z
dc.date.copyright [254-]
dc.identifier.uri http://dl.kids-d.org/handle/123456789/1948
dc.description.provenance Submitted by Watcharin Intha (watcharin@ait.ac.th) on 2008-11-01T07:01:31Z No. of bitstreams: 2 moac_ebook_31-851.pdf: 817544 bytes, checksum: 076949f685393524d6272414f62cc789 (MD5) license.txt: 1837 bytes, checksum: ba9177af48ee4a68b96907324b420547 (MD5) th
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2008-11-01T07:01:31Z (GMT). No. of bitstreams: 2 moac_ebook_31-851.pdf: 817544 bytes, checksum: 076949f685393524d6272414f62cc789 (MD5) license.txt: 1837 bytes, checksum: ba9177af48ee4a68b96907324b420547 (MD5) th
dc.description.statementofresponsibility กองส่งเสริมการประมง. กรมประมง. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ th
dc.format.extent 35 หน้า th
dc.language.iso th th
dc.publisher กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย th
dc.rights กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ th
dc.subject สัตว์น้ำ -- อาหาร th
dc.subject อาหารสัตว์น้ำ th
dc.title การทำอาหารสัตว์น้ำสำเร็จรูปแบบพื้นบ้าน th
dc.type หนังสือ th
dc.audience.mediator อื่นๆ th
dc.audience.educationlevel อื่นๆ th

Files in this item

Files Size Format View
moac_ebook_31-851.pdf 817.5Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record