คู่มือการเพาะเลี้ยงและการใช้ประโยชน์จากอาร์ทีเมีย

คู่มือการเพาะเลี้ยงและการใช้ประโยชน์จากอาร์ทีเมีย

Show simple item record

dc.contributor.author อนันต์ ตันสุตะพานิช และคณะ
dc.date.accessioned 2008-11-01T07:32:34Z
dc.date.available 2008-11-01T07:32:34Z
dc.date.copyright 2536
dc.identifier.uri http://dl.kids-d.org/handle/123456789/1951
dc.description.provenance Submitted by Watcharin Intha (watcharin@ait.ac.th) on 2008-11-01T07:32:34Z No. of bitstreams: 2 moac_ebook_31-854.pdf: 2272918 bytes, checksum: 53ed87078bd39dc7eeab1ec4757fd801 (MD5) license.txt: 1837 bytes, checksum: fc1195e4df2b3bf295239b8d4beb5c1e (MD5) th
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2008-11-01T07:32:34Z (GMT). No. of bitstreams: 2 moac_ebook_31-854.pdf: 2272918 bytes, checksum: 53ed87078bd39dc7eeab1ec4757fd801 (MD5) license.txt: 1837 bytes, checksum: fc1195e4df2b3bf295239b8d4beb5c1e (MD5) th
dc.description.statementofresponsibility กองส่งเสริมการประมง. กรมประมง. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ th
dc.format.extent 77 หน้า th
dc.language.iso th th
dc.publisher กรุงเทพฯ : งานเอกสารคำแนะนำ กองส่งเสริมการประมง กรมประมง th
dc.rights กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ th
dc.subject อาทีเมีย -- การเลี้ยง th
dc.title คู่มือการเพาะเลี้ยงและการใช้ประโยชน์จากอาร์ทีเมีย th
dc.type หนังสือ th
dc.audience.mediator อื่นๆ th
dc.audience.educationlevel อื่นๆ th

Files in this item

Files Size Format View
moac_ebook_31-854.pdf 2.272Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record