การแปลงทางเรขาคณิต ตอนที่ 4 บทสรุปเกี่ยวกับการแปลงทางเรขาคณิต

การแปลงทางเรขาคณิต ตอนที่ 4 บทสรุปเกี่ยวกับการแปลงทางเรขาคณิต

Show simple item record

dc.contributor.author สุเนตรา โพธิ์น้อย [ผู้สอน]
dc.date.accessioned 2007-10-23T15:37:43Z
dc.date.available 2007-10-23T15:37:43Z
dc.identifier.uri http://dl.kids-d.org/handle/123456789/195
dc.description.provenance Submitted by Administrator KIDS-D Project (admin@kids-d.org) on 2550-10-23T15:37:38Z No. of bitstreams: 1 33_2549.mp4: 148420405 bytes, checksum: 5d225c748fb9f7efdbea91102e3cc46b (MD5) th
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2550-10-23T15:37:43Z (GMT). No. of bitstreams: 1 33_2549.mp4: 148420405 bytes, checksum: 5d225c748fb9f7efdbea91102e3cc46b (MD5) th
dc.format.extent 144,942 KB (55.09 min.) th
dc.format.extent 148420405 bytes
dc.format.mimetype video/mp4
dc.language.iso th th
dc.source สทร.33/2549 th
dc.subject คณิตศาสตร์--การศึกษาและการสอน th
dc.subject การแปลงทางเรขาคณิต th
dc.subject เรขาคณิต th
dc.subject การเลื่อนขนาด th
dc.subject geometry
dc.title การแปลงทางเรขาคณิต ตอนที่ 4 บทสรุปเกี่ยวกับการแปลงทางเรขาคณิต th
dc.type MovingImage th
dc.audience.mediator นักเรียน th
dc.audience.educationlevel ช่วงชั้น 3 th

Files in this item

Files Size Format View
33_2549.mp4 148.4Mb Unknown View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record