การเลือกสถานที่และขุดบ่อเลี้ยงปลา

การเลือกสถานที่และขุดบ่อเลี้ยงปลา

Show full item record

Title: การเลือกสถานที่และขุดบ่อเลี้ยงปลา
Author: กรมประมง. กองส่งเสริมการประมง
Description: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย
URI: http://dl.kids-d.org/handle/123456789/1968

Files in this item

Files Size Format View
moac_ebook_31-871.pdf 1.239Mb PDF View/Open

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record