ทรัพย์ในดิน ชลบุรี : พระกฐินพระราชทาน กรมทรัพยากรธรณี

ทรัพย์ในดิน ชลบุรี : พระกฐินพระราชทาน กรมทรัพยากรธรณี

Show simple item record

dc.contributor.author กรมทรัพยากรธรณี
dc.date.accessioned 2008-11-01T12:58:11Z
dc.date.available 2008-11-01T12:58:11Z
dc.date.copyright 2536
dc.identifier.uri http://dl.kids-d.org/handle/123456789/1982
dc.description.provenance Submitted by Watcharin Intha (watcharin@ait.ac.th) on 2008-11-01T12:58:11Z No. of bitstreams: 2 monre_ebook_18-902.pdf: 4226541 bytes, checksum: 31dcac361587caacc4399a07027239bf (MD5) license.txt: 1837 bytes, checksum: b000bed50c42648475c0abeaaccf06d7 (MD5) th
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2008-11-01T12:58:11Z (GMT). No. of bitstreams: 2 monre_ebook_18-902.pdf: 4226541 bytes, checksum: 31dcac361587caacc4399a07027239bf (MD5) license.txt: 1837 bytes, checksum: b000bed50c42648475c0abeaaccf06d7 (MD5) th
dc.description.statementofresponsibility กรมทรัพยากรธรณี th
dc.format.extent 76 หน้า th
dc.language.iso th th
dc.publisher กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย th
dc.relation.ispartof เอกสารที่ระลึกงานกฐินพระราชทานประจำปี 2536 th
dc.rights กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม th
dc.subject ธรณีวิทยา -- ไทย -- ชลบุรี th
dc.subject แร่ -- ไทย -- ชลบุรี th
dc.title ทรัพย์ในดิน ชลบุรี : พระกฐินพระราชทาน กรมทรัพยากรธรณี th
dc.type หนังสือ th
dc.audience.mediator อื่นๆ th
dc.audience.educationlevel อื่นๆ th

Files in this item

Files Size Format View
monre_ebook_18-902.pdf 4.226Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record