แร่ยูเรเนียม : ชนิดและคุณสมบัติของแร่ การกำเนิดและชนิดของแหล่งแร่ แหล่แร่และศักย์ทางแร่ในประเทศไทย

แร่ยูเรเนียม : ชนิดและคุณสมบัติของแร่ การกำเนิดและชนิดของแหล่งแร่ แหล่แร่และศักย์ทางแร่ในประเทศไทย

Show full item record

Title: แร่ยูเรเนียม : ชนิดและคุณสมบัติของแร่ การกำเนิดและชนิดของแหล่งแร่ แหล่แร่และศักย์ทางแร่ในประเทศไทย
Author: สมศักดิ์ โพธิสัตย์; สุภัทรพงษ์ กรรณเลขา, ผู้แต่งร่วม; ไวยพจน์ วรกนก, ผู้แต่งร่วม
URI: http://dl.kids-d.org/handle/123456789/1985

Files in this item

Files Size Format View
monre_ebook_18-906.pdf 4.194Mb PDF View/Open

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record