สุสานหอยแหลมโพธิ์ จังหวัดกระบี่

สุสานหอยแหลมโพธิ์ จังหวัดกระบี่

Show simple item record

dc.contributor.author กรมทรัพยากรธรณี. สำนักงานเลขานุการกรม. ฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
dc.date.accessioned 2008-11-01T14:15:07Z
dc.date.available 2008-11-01T14:15:07Z
dc.date.copyright [253-]
dc.identifier.uri http://dl.kids-d.org/handle/123456789/1987
dc.description.provenance Submitted by Watcharin Intha (watcharin@ait.ac.th) on 2008-11-01T14:15:06Z No. of bitstreams: 2 monre_ebook_18-908.pdf: 6727424 bytes, checksum: 0bb514d92478232e3adccd340d49e019 (MD5) license.txt: 1837 bytes, checksum: ba4b69d7e9d288d9b98f5440fc8eee1b (MD5) th
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2008-11-01T14:15:07Z (GMT). No. of bitstreams: 2 monre_ebook_18-908.pdf: 6727424 bytes, checksum: 0bb514d92478232e3adccd340d49e019 (MD5) license.txt: 1837 bytes, checksum: ba4b69d7e9d288d9b98f5440fc8eee1b (MD5) th
dc.description.statementofresponsibility ฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมทรัพยากรธรณี th
dc.format.extent 102 หน้า th
dc.language.iso th th
dc.publisher กรุงเทพฯ : ฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมทรัพยากรธรณี th
dc.rights กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม th
dc.subject สุสานหอย (กระบี่) th
dc.subject หินชั้น th
dc.title สุสานหอยแหลมโพธิ์ จังหวัดกระบี่ th
dc.type หนังสือ th
dc.audience.mediator อื่นๆ th
dc.audience.educationlevel อื่นๆ th

Files in this item

Files Size Format View
monre_ebook_18-908.pdf 6.727Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record