แผนที่และข้อมูลแหล่งแร่ของไทย ชุด แหล่งแร่โลหะของไทย ฉบับที่ 2 เรื่อง แหล่งแร่ตะกั่ว-สังกะสี ของจังหวัดกาญจนบุรี

แผนที่และข้อมูลแหล่งแร่ของไทย ชุด แหล่งแร่โลหะของไทย ฉบับที่ 2 เรื่อง แหล่งแร่ตะกั่ว-สังกะสี ของจังหวัดกาญจนบุรี

Show full item record

Title: แผนที่และข้อมูลแหล่งแร่ของไทย ชุด แหล่งแร่โลหะของไทย ฉบับที่ 2 เรื่อง แหล่งแร่ตะกั่ว-สังกะสี ของจังหวัดกาญจนบุรี
Author: กรมทรัพยากรธรณี. กองเศรษฐธรณีวิทยา
URI: http://dl.kids-d.org/handle/123456789/1992

Files in this item

Files Size Format View
monre_ebook_18-915.pdf 6.840Mb PDF View/Open

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record