แผนที่และข้อมูลแหล่งแร่ของไทย ชุด แร่รัตนชาติของประเทศไทย ฉบับที่ 1 เรื่อง แหล่งพลอยทับทิมและแซปไฟร์ของไทย

แผนที่และข้อมูลแหล่งแร่ของไทย ชุด แร่รัตนชาติของประเทศไทย ฉบับที่ 1 เรื่อง แหล่งพลอยทับทิมและแซปไฟร์ของไทย

Show full item record

Title: แผนที่และข้อมูลแหล่งแร่ของไทย ชุด แร่รัตนชาติของประเทศไทย ฉบับที่ 1 เรื่อง แหล่งพลอยทับทิมและแซปไฟร์ของไทย
Author: กรมทรัพยากรธรณี. กองเศรษฐธรณีวิทยา
URI: http://dl.kids-d.org/handle/123456789/1995

Files in this item

Files Size Format View
monre_ebook_18-918.pdf 7.539Mb PDF View/Open

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record