อนุสัญญารอตเตอร์ดัมว่าด้วยกระบวนการแจ้งข้อมูลสารเคมีล่วงหน้าสำหรับสารเคมีอันตรายและสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชและสัตว์บางชนิดในการค้าระหว่างประเทศ

อนุสัญญารอตเตอร์ดัมว่าด้วยกระบวนการแจ้งข้อมูลสารเคมีล่วงหน้าสำหรับสารเคมีอันตรายและสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชและสัตว์บางชนิดในการค้าระหว่างประเทศ

Show full item record

Title: อนุสัญญารอตเตอร์ดัมว่าด้วยกระบวนการแจ้งข้อมูลสารเคมีล่วงหน้าสำหรับสารเคมีอันตรายและสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชและสัตว์บางชนิดในการค้าระหว่างประเทศ
Author: กรมควบคุมมลพิษ. กองจัดการสารอันตรายและกากของเสีย. ฝ่ายศูนย์ข้อมูลสารอันตรายและอนุสัญญา
URI: http://dl.kids-d.org/handle/123456789/2001

Files in this item

Files Size Format View
monre_ebook_18-1110.pdf 1.992Mb PDF View/Open

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record