เอนดริน (Endrin)

เอนดริน (Endrin)

Show full item record

Title: เอนดริน (Endrin)
Author: กรมควบคุมมลพิษ. กองจัดการสารอันตรายและกากของเสีย. ฝ่ายศูนย์ข้อมูลสารอันตรายและอนุสัญญา
URI: http://dl.kids-d.org/handle/123456789/2002

Files in this item

Files Size Format View
monre_ebook_18-1111.pdf 2.359Mb PDF View/Open

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record