โทลูอีน (Toluene)

โทลูอีน (Toluene)

Show simple item record

dc.contributor.author สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ. กองมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม. ฝ่ายจัดการสารพิษ
dc.date.accessioned 2008-11-02T02:00:09Z
dc.date.available 2008-11-02T02:00:09Z
dc.date.copyright 2545
dc.identifier.uri http://dl.kids-d.org/handle/123456789/2006
dc.description.provenance Submitted by Watcharin Intha (watcharin@ait.ac.th) on 2008-11-02T02:00:09Z No. of bitstreams: 2 monre_ebook_18-1115.pdf: 497249 bytes, checksum: 9fb1207f77f4b74ec905c75bd83adda7 (MD5) license.txt: 1837 bytes, checksum: 6224f9f4dc8e3e3fff8a50f75b7d0ed7 (MD5) th
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2008-11-02T02:00:09Z (GMT). No. of bitstreams: 2 monre_ebook_18-1115.pdf: 497249 bytes, checksum: 9fb1207f77f4b74ec905c75bd83adda7 (MD5) license.txt: 1837 bytes, checksum: 6224f9f4dc8e3e3fff8a50f75b7d0ed7 (MD5) th
dc.description.statementofresponsibility ฝ่ายศูนย์ข้อมูลสารอันตรายและอนุสัญญา. กองจัดการสารอันตรายและกากของเสีย. กรมควบคุมมลพิษ th
dc.format.extent 24 หน้า th
dc.language.iso th th
dc.publisher กรุงเทพฯ : ฝ่ายศูนย์ข้อมูลสารอันตรายและอนุสัญญา กองจัดการสารอันตรายและกากของเสีย กรมควบคุมมลพิษ th
dc.relation.ispartofseries เอกสารเผยแพร่ทางวิชาการของสารเคมีเฉพาะเรื่อง th
dc.rights กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม th
dc.subject โทลูอีน th
dc.title โทลูอีน (Toluene) th
dc.title.alternative Toluene th
dc.type เอกสารเผยแพร่ th
dc.audience.mediator อื่นๆ th
dc.audience.educationlevel อื่นๆ th
dclib.edition พิมพ์ครั้งที่ 3 th

Files in this item

Files Size Format View
monre_ebook_18-1115.pdf 497.2Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record