แคดเมี่ยม (Cadmium)

แคดเมี่ยม (Cadmium)

Show full item record

Title: แคดเมี่ยม (Cadmium)
Author: สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ. กองมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม. ฝ่ายจัดการสารพิษ
URI: http://dl.kids-d.org/handle/123456789/2009

Files in this item

Files Size Format View
monre_ebook_18-1118.pdf 1.925Mb PDF View/Open

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record