โพลีคลอริเนทเต็ท เทอร์เฟนิล (PCT, Polychlorinated Terphenyls)

โพลีคลอริเนทเต็ท เทอร์เฟนิล (PCT, Polychlorinated Terphenyls)

Show full item record

Title: โพลีคลอริเนทเต็ท เทอร์เฟนิล (PCT, Polychlorinated Terphenyls)
Author: กรมควบคุมมลพิษ. กองจัดการสารอันตรายและกากของเสีย
URI: http://dl.kids-d.org/handle/123456789/2019

Files in this item

Files Size Format View
monre_ebook_18-1128.pdf 1.490Mb PDF View/Open

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record