คู่มือท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน จังหวัดพังงา

คู่มือท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน จังหวัดพังงา

Show simple item record

dc.contributor.author กรมป่าไม้. สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ. ส่วนอุทยานแห่งชาติทางทะเล
dc.contributor.editor ศิริวัฒน์ เผ่าวงศา, บรรณาธิการ
dc.date.accessioned 2008-11-02T15:51:37Z
dc.date.available 2008-11-02T15:51:37Z
dc.date.copyright 2544
dc.identifier.isbn 9747626837
dc.identifier.uri http://dl.kids-d.org/handle/123456789/2038
dc.description.provenance Submitted by Watcharin Intha (watcharin@ait.ac.th) on 2008-11-02T15:51:37Z No. of bitstreams: 2 monre_ebook_22-925.pdf: 5417187 bytes, checksum: e7f1fcd14d835aa26e3eb0db2fc6338e (MD5) license.txt: 1837 bytes, checksum: 6c0400f09c6c27449ba188a552391f52 (MD5) th
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2008-11-02T15:51:37Z (GMT). No. of bitstreams: 2 monre_ebook_22-925.pdf: 5417187 bytes, checksum: e7f1fcd14d835aa26e3eb0db2fc6338e (MD5) license.txt: 1837 bytes, checksum: 6c0400f09c6c27449ba188a552391f52 (MD5) th
dc.description.statementofresponsibility ฝ่ายบริการและพัฒนา. ส่วนอุทยานแห่งชาติทางทะเล th
dc.format.extent 106 หน้า th
dc.language.iso th th
dc.publisher กรุงเทพฯ : อรุณการพิมพ์ th
dc.relation.ispartofseries คู่มือท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติทางทะเล ; ลำดับที่ 10 th
dc.rights กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม th
dc.subject อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน th
dc.subject พังงา -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว th
dc.title คู่มือท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน จังหวัดพังงา th
dc.title.alternative หมู่เกาะสิมิลัน : คู่มือท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติหมู่เกาสิมิลัน จังหวัดพังงา th
dc.type เอกสารเผยแพร่ th
dc.audience.mediator อื่นๆ th
dc.audience.educationlevel อื่นๆ th

Files in this item

Files Size Format View
monre_ebook_22-925.pdf 5.417Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record