การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล

Show simple item record

dc.contributor.author ศิริวัฒน์ เผ่าวงศา และคณะ
dc.date.accessioned 2008-11-02T16:26:49Z
dc.date.available 2008-11-02T16:26:49Z
dc.date.copyright 2538
dc.identifier.uri http://dl.kids-d.org/handle/123456789/2044
dc.description.provenance Submitted by Watcharin Intha (watcharin@ait.ac.th) on 2008-11-02T16:26:48Z No. of bitstreams: 2 monre_ebook_22-931.pdf: 5027184 bytes, checksum: 59785171eed29cb0709c65d0cd1d7e6a (MD5) license.txt: 1837 bytes, checksum: 4181e2540171d81ae51baf37ab9194cf (MD5) th
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2008-11-02T16:26:49Z (GMT). No. of bitstreams: 2 monre_ebook_22-931.pdf: 5027184 bytes, checksum: 59785171eed29cb0709c65d0cd1d7e6a (MD5) license.txt: 1837 bytes, checksum: 4181e2540171d81ae51baf37ab9194cf (MD5) th
dc.description.statementofresponsibility ฝ่ายนันทนาการและสื่อความหมาย. ส่วนอุทยานแห่งชาติทางทะเล. กรมป่าไม้ th
dc.format.extent 52 หน้า th
dc.language.iso th th
dc.publisher [ม.ป.ท.] : ฝ่ายนันทนาการและสื่อความหมาย ส่วนอุทยานแห่งชาติทางทะเล กรมป่าไม้ th
dc.rights กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม th
dc.subject การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ th
dc.subject ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล -- การจัดการ th
dc.title การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล th
dc.type หนังสือ th
dc.audience.mediator อื่นๆ th
dc.audience.educationlevel อื่นๆ th

Files in this item

Files Size Format View
monre_ebook_22-931.pdf 5.027Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record