โปรแกรมชุดการเรียนรู้ด้วยตนเองจำลองการอนุรักษ์พลังงานในอาคารประเภทโรงแรม

โปรแกรมชุดการเรียนรู้ด้วยตนเองจำลองการอนุรักษ์พลังงานในอาคารประเภทโรงแรม

Show full item record

Title: โปรแกรมชุดการเรียนรู้ด้วยตนเองจำลองการอนุรักษ์พลังงานในอาคารประเภทโรงแรม
Author: กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน. กองฝึกอบรม. ศูนย์วิทยาการอนุรักษ์พลังงาน.
URI: http://dl.kids-d.org/handle/123456789/2051

Files in this item

Files Size Format View
SimHotel.zip 204.5Mb Unknown View/Open

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record