โปรแกรมชุดการเรียนด้วยตนเองจำลองการอนุรักษ์พลังงานในอาคารประเภทโรงพยาบาล

โปรแกรมชุดการเรียนด้วยตนเองจำลองการอนุรักษ์พลังงานในอาคารประเภทโรงพยาบาล

Show full item record

Title: โปรแกรมชุดการเรียนด้วยตนเองจำลองการอนุรักษ์พลังงานในอาคารประเภทโรงพยาบาล
Author: กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน. กองฝึกอบรม. ศูนย์วิทยาการอนุรักษ์พลังงาน.
URI: http://dl.kids-d.org/handle/123456789/2052

Files in this item

Files Size Format View
SimHospital.zip 183.5Mb Unknown View/Open

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record