พลังงานทดแทน : เอทานอล และไบโอดีเซล

พลังงานทดแทน : เอทานอล และไบโอดีเซล

Show full item record

Title: พลังงานทดแทน : เอทานอล และไบโอดีเซล
Author: คณะกรรมาธิการการพลังงาน สภาผู้แทนราษฎร
Description: หนังสือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2545
URI: http://dl.kids-d.org/handle/123456789/2054
Date: 2002-12

Files in this item

Files Size Format View
dede-alternativeEnergy-contents.pdf 17.62Mb PDF View/Open
dede-alternativeEnergy-cover.pdf 140.9Kb PDF View/Open

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record