สถานการณ์ข่าวสิ่งแวดล้อม (เดือนพฤษภาคม 2547)

สถานการณ์ข่าวสิ่งแวดล้อม (เดือนพฤษภาคม 2547)

Show full item record

Title: สถานการณ์ข่าวสิ่งแวดล้อม (เดือนพฤษภาคม 2547)
Author: กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม. กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
Description: เป็นการนำเสนอข่าวสารที่ได้รับความสนใจจากประชาชนในขณะนั้น ประเด็นเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม การจัดการประชุมเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ตอนละ 2 นาทีออกอากาศ : ช่อง 7
URI: http://dl.kids-d.org/handle/123456789/2068

deqp-052006-7001-08.mp4deqp-052006-7001-18.mp4deqp-052006-7001-05.mp4deqp-052006-7001-03.mp4deqp-052006-7001-01.mp4deqp-052006-7001-04.mp4deqp-052006-7001-19.mp4deqp-052006-7001-16.mp4deqp-052006-7001-09.mp4deqp-052006-7001-20.mp4deqp-052006-7001-10.mp4deqp-052006-7001-06.mp4deqp-052006-7001-17.mp4deqp-052006-7001-15.mp4deqp-052006-7001-14.mp4deqp-052006-7001-21.mp4deqp-052006-7001-07.mp4deqp-052006-7001-02.mp4deqp-052006-7001-13.mp4deqp-052006-7001-11.mp4Files in this item

Files Size Format View
deqp-052006-7001-01.mp4 5.390Mb MPEG-4 video View/Open
deqp-052006-7001-02.mp4 4.922Mb MPEG-4 video View/Open
deqp-052006-7001-03.mp4 5.038Mb MPEG-4 video View/Open
deqp-052006-7001-04.mp4 5.187Mb MPEG-4 video View/Open
deqp-052006-7001-05.mp4 5.190Mb MPEG-4 video View/Open
deqp-052006-7001-06.mp4 5.316Mb MPEG-4 video View/Open
deqp-052006-7001-07.mp4 4.995Mb MPEG-4 video View/Open
deqp-052006-7001-08.mp4 5.012Mb MPEG-4 video View/Open
deqp-052006-7001-09.mp4 4.747Mb MPEG-4 video View/Open
deqp-052006-7001-10.mp4 5.147Mb MPEG-4 video View/Open
deqp-052006-7001-11.mp4 5.194Mb MPEG-4 video View/Open
deqp-052006-7001-12.mpeg 19.61Mb MPEG video View/Open
deqp-052006-7001-13.mp4 5.015Mb MPEG-4 video View/Open
deqp-052006-7001-14.mp4 5.117Mb MPEG-4 video View/Open
deqp-052006-7001-15.mp4 4.934Mb MPEG-4 video View/Open
deqp-052006-7001-16.mp4 4.999Mb MPEG-4 video View/Open
deqp-052006-7001-17.mp4 5.070Mb MPEG-4 video View/Open
deqp-052006-7001-18.mp4 4.923Mb MPEG-4 video View/Open
deqp-052006-7001-19.mp4 4.960Mb MPEG-4 video View/Open
deqp-052006-7001-20.mp4 4.548Mb MPEG-4 video View/Open
deqp-052006-7001-21.mp4 5.016Mb MPEG-4 video View/Open

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record