สถานการณ์ข่าวสิ่งแวดล้อม (เดือนมิถุนายน 2547)

สถานการณ์ข่าวสิ่งแวดล้อม (เดือนมิถุนายน 2547)

Show full item record

Title: สถานการณ์ข่าวสิ่งแวดล้อม (เดือนมิถุนายน 2547)
Author: กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม. กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
Description: เป็นการนำเสนอข่าวสารที่ได้รับความสนใจจากประชาชนในขณะนั้น ประเด็นเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม การจัดการประชุมเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ตอนละ 2 นาทีออกอากาศ : ช่อง 7
URI: http://dl.kids-d.org/handle/123456789/2069

deqp-062006-7001-19.mp4deqp-062006-7001-18.mp4deqp-062006-7001-15.mp4deqp-062006-7001-10.mp4deqp-062006-7001-07.mp4deqp-062006-7001-17.mp4deqp-062006-7001-02.mp4deqp-062006-7001-20.mp4deqp-062006-7001-06.mp4deqp-062006-7001-04.mp4deqp-062006-7001-13.mp4deqp-062006-7001-11.mp4deqp-062006-7001-16.mp4deqp-062006-7001-12.mp4deqp-062006-7001-09.mp4deqp-062006-7001-14.mp4deqp-062006-7001-01.mp4deqp-062006-7001-08.mp4deqp-062006-7001-05.mp4deqp-062006-7001-03.mp4Files in this item

Files Size Format View
deqp-062006-7001-01.mp4 4.764Mb MPEG-4 video View/Open
deqp-062006-7001-02.mp4 5.233Mb MPEG-4 video View/Open
deqp-062006-7001-03.mp4 4.857Mb MPEG-4 video View/Open
deqp-062006-7001-04.mp4 5.026Mb MPEG-4 video View/Open
deqp-062006-7001-05.mp4 4.778Mb MPEG-4 video View/Open
deqp-062006-7001-06.mp4 4.741Mb MPEG-4 video View/Open
deqp-062006-7001-07.mp4 4.682Mb MPEG-4 video View/Open
deqp-062006-7001-08.mp4 4.914Mb MPEG-4 video View/Open
deqp-062006-7001-09.mp4 4.842Mb MPEG-4 video View/Open
deqp-062006-7001-10.mp4 4.628Mb MPEG-4 video View/Open
deqp-062006-7001-11.mp4 4.766Mb MPEG-4 video View/Open
deqp-062006-7001-12.mp4 5.085Mb MPEG-4 video View/Open
deqp-062006-7001-13.mp4 5.527Mb MPEG-4 video View/Open
deqp-062006-7001-14.mp4 4.987Mb MPEG-4 video View/Open
deqp-062006-7001-15.mp4 5.107Mb MPEG-4 video View/Open
deqp-062006-7001-16.mp4 4.884Mb MPEG-4 video View/Open
deqp-062006-7001-17.mp4 4.706Mb MPEG-4 video View/Open
deqp-062006-7001-18.mp4 4.776Mb MPEG-4 video View/Open
deqp-062006-7001-19.mp4 4.651Mb MPEG-4 video View/Open
deqp-062006-7001-20.mp4 5.014Mb MPEG-4 video View/Open

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record