สถานการณ์ข่าวสิ่งแวดล้อม (เดือนกรกฎาคม 2547)

สถานการณ์ข่าวสิ่งแวดล้อม (เดือนกรกฎาคม 2547)

Show full item record

Title: สถานการณ์ข่าวสิ่งแวดล้อม (เดือนกรกฎาคม 2547)
Author: กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม. กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
Description: เป็นการนำเสนอข่าวสารที่ได้รับความสนใจจากประชาชนในขณะนั้น ประเด็นเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม การจัดการ ประชุมเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ตอนละ 2 นาทีออกอากาศ : ช่อง 7
URI: http://dl.kids-d.org/handle/123456789/2070

deqp-072006-7001-22.mp4deqp-072006-7001-20.mp4deqp-072006-7001-09.mp4deqp-072006-7001-07.mp4deqp-072006-7001-05.mp4deqp-072006-7001-02.mp4deqp-072006-7001-15.mp4deqp-072006-7001-13.mp4deqp-072006-7001-11.mp4deqp-072006-7001-12.mp4deqp-072006-7001-03.mp4deqp-072006-7001-21.mp4deqp-072006-7001-19.mp4deqp-072006-7001-16.mp4deqp-072006-7001-10.mp4deqp-072006-7001-08.mp4deqp-072006-7001-06.mp4deqp-072006-7001-18.mp4deqp-072006-7001-04.mp4deqp-072006-7001-01.mp4Files in this item

Files Size Format View
deqp-072006-7001-01.mp4 4.907Mb MPEG-4 video View/Open
deqp-072006-7001-02.mp4 4.834Mb MPEG-4 video View/Open
deqp-072006-7001-03.mp4 4.823Mb MPEG-4 video View/Open
deqp-072006-7001-04.mp4 4.960Mb MPEG-4 video View/Open
deqp-072006-7001-05.mp4 4.561Mb MPEG-4 video View/Open
deqp-072006-7001-06.mp4 4.442Mb MPEG-4 video View/Open
deqp-072006-7001-07.mp4 5.059Mb MPEG-4 video View/Open
deqp-072006-7001-08.mp4 4.704Mb MPEG-4 video View/Open
deqp-072006-7001-09.mp4 4.644Mb MPEG-4 video View/Open
deqp-072006-7001-10.mp4 4.715Mb MPEG-4 video View/Open
deqp-072006-7001-11.mp4 4.827Mb MPEG-4 video View/Open
deqp-072006-7001-12.mp4 4.835Mb MPEG-4 video View/Open
deqp-072006-7001-13.mp4 4.737Mb MPEG-4 video View/Open
deqp-072006-7001-15.mp4 4.880Mb MPEG-4 video View/Open
deqp-072006-7001-16.mp4 4.815Mb MPEG-4 video View/Open
deqp-072006-7001-18.mp4 4.719Mb MPEG-4 video View/Open
deqp-072006-7001-19.mp4 4.473Mb MPEG-4 video View/Open
deqp-072006-7001-20.mp4 4.672Mb MPEG-4 video View/Open
deqp-072006-7001-21.mp4 4.934Mb MPEG-4 video View/Open
deqp-072006-7001-22.mp4 5.176Mb MPEG-4 video View/Open

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record