สถานการณ์ข่าวสิ่งแวดล้อม (เดือนสิงหาคม 2547)

สถานการณ์ข่าวสิ่งแวดล้อม (เดือนสิงหาคม 2547)

Show full item record

Title: สถานการณ์ข่าวสิ่งแวดล้อม (เดือนสิงหาคม 2547)
Author: กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม. กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
Description: เป็นการนำเสนอข่าวสารที่ได้รับความสนใจจากประชาชนในขณะนั้น ประเด็นเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม การจัดการ ประชุมเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ตอนละ 2 นาทีออกอากาศ : ช่อง 7
URI: http://dl.kids-d.org/handle/123456789/2071

deqp-082006-7001-13.mp4deqp-082006-7001-16.mp4deqp-082006-7001-11.mp4deqp-082006-7001-09.mp4deqp-082006-7001-05.mp4deqp-082006-7001-14.mp4deqp-082006-7001-02.mp4deqp-082006-7001-20.mp4deqp-082006-7001-03.mp4deqp-082006-7001-15.mp4deqp-082006-7001-07.mp4deqp-082006-7001-19.mp4deqp-082006-7001-12.mp4deqp-082006-7001-10.mp4deqp-082006-7001-08.mp4deqp-082006-7001-06.mp4deqp-082006-7001-04.mp4deqp-082006-7001-17.mp4deqp-082006-7001-18.mp4deqp-082006-7001-01.mp4Files in this item

Files Size Format View
deqp-082006-7001-01.mp4 4.707Mb MPEG-4 video View/Open
deqp-082006-7001-02.mp4 4.296Mb MPEG-4 video View/Open
deqp-082006-7001-03.mp4 4.232Mb MPEG-4 video View/Open
deqp-082006-7001-04.mp4 4.121Mb MPEG-4 video View/Open
deqp-082006-7001-05.mp4 4.426Mb MPEG-4 video View/Open
deqp-082006-7001-06.mp4 4.584Mb MPEG-4 video View/Open
deqp-082006-7001-07.mp4 4.023Mb MPEG-4 video View/Open
deqp-082006-7001-08.mp4 3.961Mb MPEG-4 video View/Open
deqp-082006-7001-09.mp4 4.205Mb MPEG-4 video View/Open
deqp-082006-7001-10.mp4 3.939Mb MPEG-4 video View/Open
deqp-082006-7001-11.mp4 3.969Mb MPEG-4 video View/Open
deqp-082006-7001-12.mp4 3.782Mb MPEG-4 video View/Open
deqp-082006-7001-13.mp4 4.362Mb MPEG-4 video View/Open
deqp-082006-7001-14.mp4 3.990Mb MPEG-4 video View/Open
deqp-082006-7001-15.mp4 4.228Mb MPEG-4 video View/Open
deqp-082006-7001-16.mp4 3.945Mb MPEG-4 video View/Open
deqp-082006-7001-17.mp4 3.986Mb MPEG-4 video View/Open
deqp-082006-7001-18.mp4 4.275Mb MPEG-4 video View/Open
deqp-082006-7001-19.mp4 4.256Mb MPEG-4 video View/Open
deqp-082006-7001-20.mp4 4.424Mb MPEG-4 video View/Open

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record