สถานการณ์ข่าวสิ่งแวดล้อม (เดือนกันยายน 2547)

สถานการณ์ข่าวสิ่งแวดล้อม (เดือนกันยายน 2547)

Show full item record

Title: สถานการณ์ข่าวสิ่งแวดล้อม (เดือนกันยายน 2547)
Author: กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม. กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
Description: เป็นการนำเสนอข่าวสารที่ได้รับความสนใจจากประชาชนในขณะนั้น ประเด็นเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม การจัดการ ประชุมเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ตอนละ 2 นาทีออกอากาศ : ช่อง 7
URI: http://dl.kids-d.org/handle/123456789/2072

deqp-092006-7001-18.mp4deqp-092006-7001-17.mp4deqp-092006-7001-10.mp4deqp-092006-7001-08.mp4deqp-092006-7001-03.mp4deqp-092006-7001-15.mp4deqp-092006-7001-09.mp4deqp-092006-7001-07.mp4deqp-092006-7001-01.mp4deqp-092006-7001-12.mp4deqp-092006-7001-06.mp4deqp-092006-7001-23.mp4deqp-092006-7001-13.mp4deqp-092006-7001-04.mp4deqp-092006-7001-21.mp4deqp-092006-7001-19.mp4deqp-092006-7001-22.mp4deqp-092006-7001-20.mp4deqp-092006-7001-16.mp4deqp-092006-7001-14.mp4deqp-092006-7001-02.mp4deqp-092006-7001-11.mp4deqp-092006-7001-05.mp4Files in this item

Files Size Format View
deqp-092006-7001-01.mp4 4.494Mb MPEG-4 video View/Open
deqp-092006-7001-02.mp4 4.309Mb MPEG-4 video View/Open
deqp-092006-7001-03.mp4 4.473Mb MPEG-4 video View/Open
deqp-092006-7001-04.mp4 4.318Mb MPEG-4 video View/Open
deqp-092006-7001-05.mp4 4.363Mb MPEG-4 video View/Open
deqp-092006-7001-06.mp4 4.856Mb MPEG-4 video View/Open
deqp-092006-7001-07.mp4 4.278Mb MPEG-4 video View/Open
deqp-092006-7001-08.mp4 4.296Mb MPEG-4 video View/Open
deqp-092006-7001-09.mp4 4.662Mb MPEG-4 video View/Open
deqp-092006-7001-10.mp4 4.432Mb MPEG-4 video View/Open
deqp-092006-7001-11.mp4 4.645Mb MPEG-4 video View/Open
deqp-092006-7001-12.mp4 4.662Mb MPEG-4 video View/Open
deqp-092006-7001-13.mp4 4.676Mb MPEG-4 video View/Open
deqp-092006-7001-14.mp4 4.434Mb MPEG-4 video View/Open
deqp-092006-7001-15.mp4 4.157Mb MPEG-4 video View/Open
deqp-092006-7001-16.mp4 4.647Mb MPEG-4 video View/Open
deqp-092006-7001-17.mp4 4.985Mb MPEG-4 video View/Open
deqp-092006-7001-18.mp4 4.824Mb MPEG-4 video View/Open
deqp-092006-7001-19.mp4 4.910Mb MPEG-4 video View/Open
deqp-092006-7001-20.mp4 4.436Mb MPEG-4 video View/Open
deqp-092006-7001-21.mp4 4.757Mb MPEG-4 video View/Open
deqp-092006-7001-22.mp4 4.390Mb MPEG-4 video View/Open
deqp-092006-7001-23.mp4 4.332Mb MPEG-4 video View/Open

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record