สารานุกรมสิ่งแวดล้อม : หมวดที่ 4 มลพิษ

สารานุกรมสิ่งแวดล้อม : หมวดที่ 4 มลพิษ

Show full item record

Title: สารานุกรมสิ่งแวดล้อม : หมวดที่ 4 มลพิษ
Author: กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม. กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
Description: จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการเทอดพระเกียรติและสืบสานพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสที่ทรงพระชนมายุครบ 4 รอบ
URI: http://dl.kids-d.org/handle/123456789/2075

deqp-encyclopedia-pollution-05.mp4deqp-encyclopedia-pollution-04.mp4deqp-encyclopedia-pollution-03.mp4deqp-encyclopedia-pollution-02.mp4deqp-encyclopedia-pollution-01.mp4Files in this item

Files Size Format View
deqp-encyclopedia-pollution-01.mp4 28.39Mb MPEG-4 video View/Open
deqp-encyclopedia-pollution-02.mp4 30.88Mb MPEG-4 video View/Open
deqp-encyclopedia-pollution-03.mp4 28.45Mb MPEG-4 video View/Open
deqp-encyclopedia-pollution-04.mp4 34.51Mb MPEG-4 video View/Open
deqp-encyclopedia-pollution-05.mp4 28.96Mb MPEG-4 video View/Open

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record