สารานุกรมสิ่งแวดล้อม : หมวดที่ 3 การจัดการสิ่งแวดล้อม

สารานุกรมสิ่งแวดล้อม : หมวดที่ 3 การจัดการสิ่งแวดล้อม

Show full item record

Title: สารานุกรมสิ่งแวดล้อม : หมวดที่ 3 การจัดการสิ่งแวดล้อม
Author: กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม. กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
Description: จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการเทอดพระเกียรติและสืบสานพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสที่ทรงพระชนมายุครบ 4 รอบ
URI: http://dl.kids-d.org/handle/123456789/2076

deqp-encyclopedia-enviMgt-06.mp4deqp-encyclopedia-enviMgt-05.mp4deqp-encyclopedia-enviMgt-04.mp4deqp-encyclopedia-enviMgt-03.mp4deqp-encyclopedia-enviMgt-02.mp4deqp-encyclopedia-enviMgt-01.mp4Files in this item

Files Size Format View
deqp-encyclopedia-enviMgt-01.mp4 33.24Mb MPEG-4 video View/Open
deqp-encyclopedia-enviMgt-02.mp4 28.84Mb MPEG-4 video View/Open
deqp-encyclopedia-enviMgt-03.mp4 31.09Mb MPEG-4 video View/Open
deqp-encyclopedia-enviMgt-04.mp4 28.17Mb MPEG-4 video View/Open
deqp-encyclopedia-enviMgt-05.mp4 27.77Mb MPEG-4 video View/Open
deqp-encyclopedia-enviMgt-06.mp4 29.33Mb MPEG-4 video View/Open

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record