สารานุกรมสิ่งแวดล้อม : หมวดที่ 2 ทรัพยากรธรรมชาติ

สารานุกรมสิ่งแวดล้อม : หมวดที่ 2 ทรัพยากรธรรมชาติ

Show full item record

Title: สารานุกรมสิ่งแวดล้อม : หมวดที่ 2 ทรัพยากรธรรมชาติ
Author: กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม. กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
Description: จัดทำขึ้นเพื่อเทอดพระเกียรติและสืบสานพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสที่ทรงพระชนมายุครบ 4 รอบ
URI: http://dl.kids-d.org/handle/123456789/2077

deqp-encyclopedia-naturalresource-09.mp4deqp-encyclopedia-naturalresource-08.mp4deqp-encyclopedia-naturalresource-07.mp4deqp-encyclopedia-naturalresource-06.mp4deqp-encyclopedia-naturalresource-05.mp4deqp-encyclopedia-naturalresource-04.mp4deqp-encyclopedia-naturalresource-03.mp4deqp-encyclopedia-naturalresource-02.mp4deqp-encyclopedia-naturalresource-01.mp4Files in this item

Files Size Format View
deqp-encyclopedia-naturalresource-01.mp4 27.73Mb MPEG-4 video View/Open
deqp-encyclopedia-naturalresource-02.mp4 29.68Mb MPEG-4 video View/Open
deqp-encyclopedia-naturalresource-03.mp4 27.75Mb MPEG-4 video View/Open
deqp-encyclopedia-naturalresource-04.mp4 26.76Mb MPEG-4 video View/Open
deqp-encyclopedia-naturalresource-05.mp4 33.80Mb MPEG-4 video View/Open
deqp-encyclopedia-naturalresource-06.mp4 29.18Mb MPEG-4 video View/Open
deqp-encyclopedia-naturalresource-07.mp4 37.87Mb MPEG-4 video View/Open
deqp-encyclopedia-naturalresource-08.mp4 27.81Mb MPEG-4 video View/Open
deqp-encyclopedia-naturalresource-09.mp4 29.73Mb MPEG-4 video View/Open

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record