สิ่งแวดล้อม...คือชีวิต (เดือนตุลาคม 2548)

สิ่งแวดล้อม...คือชีวิต (เดือนตุลาคม 2548)

Show full item record

Title: สิ่งแวดล้อม...คือชีวิต (เดือนตุลาคม 2548)
Author: กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม. กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
Description: รายงานข่าวทางด้านสิ่งแวดล้อม
URI: http://dl.kids-d.org/handle/123456789/2079
Date: 2005-10

deqp-7002-31.mp4deqp-7002-30.mp4deqp-7002-29.mp4deqp-7002-28.mp4deqp-7002-27.mp4deqp-7002-26.mp4deqp-7002-25.mp4deqp-7002-24.mp4deqp-7002-23.mp4deqp-7002-22.mp4deqp-7002-21.mp4deqp-7002-20.mp4deqp-7002-19.mp4deqp-7002-18.mp4deqp-7002-17.mp4deqp-7002-16.mp4deqp-7002-15.mp4deqp-7002-14.mp4deqp-7002-13.mp4deqp-7002-12.mp4deqp-7002-11.mp4deqp-7002-10.mp4deqp-7002-09.mp4deqp-7002-08.mp4deqp-7002-07.mp4deqp-7002-06.mp4deqp-7002-05.mp4deqp-7002-04.mp4deqp-7002-02.mp4deqp-7002-01.mp4Files in this item

Files Size Format View
deqp-7002-01.mp4 7.527Mb MPEG-4 video View/Open
deqp-7002-02.mp4 7.650Mb MPEG-4 video View/Open
deqp-7002-04.mp4 7.994Mb MPEG-4 video View/Open
deqp-7002-05.mp4 7.454Mb MPEG-4 video View/Open
deqp-7002-06.mp4 8.242Mb MPEG-4 video View/Open
deqp-7002-07.mp4 7.827Mb MPEG-4 video View/Open
deqp-7002-08.mp4 7.840Mb MPEG-4 video View/Open
deqp-7002-09.mp4 7.498Mb MPEG-4 video View/Open
deqp-7002-10.mp4 6.193Mb MPEG-4 video View/Open
deqp-7002-11.mp4 7.055Mb MPEG-4 video View/Open
deqp-7002-12.mp4 6.422Mb MPEG-4 video View/Open
deqp-7002-13.mp4 8.021Mb MPEG-4 video View/Open
deqp-7002-14.mp4 7.736Mb MPEG-4 video View/Open
deqp-7002-15.mp4 7.295Mb MPEG-4 video View/Open
deqp-7002-16.mp4 8.378Mb MPEG-4 video View/Open
deqp-7002-17.mp4 8.749Mb MPEG-4 video View/Open
deqp-7002-18.mp4 7.496Mb MPEG-4 video View/Open
deqp-7002-19.mp4 7.338Mb MPEG-4 video View/Open
deqp-7002-20.mp4 6.998Mb MPEG-4 video View/Open
deqp-7002-21.mp4 7.363Mb MPEG-4 video View/Open
deqp-7002-22.mp4 7.608Mb MPEG-4 video View/Open
deqp-7002-23.mp4 7.172Mb MPEG-4 video View/Open
deqp-7002-24.mp4 7.608Mb MPEG-4 video View/Open
deqp-7002-25.mp4 7.765Mb MPEG-4 video View/Open
deqp-7002-26.mp4 7.785Mb MPEG-4 video View/Open
deqp-7002-27.mp4 7.704Mb MPEG-4 video View/Open
deqp-7002-28.mp4 7.392Mb MPEG-4 video View/Open
deqp-7002-29.mp4 7.410Mb MPEG-4 video View/Open
deqp-7002-30.mp4 8.239Mb MPEG-4 video View/Open
deqp-7002-31.mp4 7.631Mb MPEG-4 video View/Open

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record