คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตย สำหรับครู-อาจารย์ ชั้นประถมศึุกษาปีที่ 1-3

คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตย สำหรับครู-อาจารย์ ชั้นประถมศึุกษาปีที่ 1-3

Show full item record

Title: คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตย สำหรับครู-อาจารย์ ชั้นประถมศึุกษาปีที่ 1-3
Author: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง; กระทรวงศึกษาธิการ. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
URI: http://dl.kids-d.org/handle/123456789/2085
Date: 2008-07

Files in this item

Files Size Format View
ect-manual-0001.pdf 6.488Mb PDF View/Open

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record