สถานประกอบการสีเขียว กับ การท่องเที่ยวเพื่อโลกสวย

สถานประกอบการสีเขียว กับ การท่องเที่ยวเพื่อโลกสวย

Show simple item record

dc.contributor.author กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม. กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
dc.date.accessioned 2008-12-10T14:38:19Z
dc.date.available 2008-12-10T14:38:19Z
dc.identifier.uri http://dl.kids-d.org/handle/123456789/2092
dc.description.provenance Submitted by Watcharin Intha (watcharin@ait.ac.th) on 2008-12-10T14:38:19Z No. of bitstreams: 2 deqp-2001-02.mp4: 29905094 bytes, checksum: 3f1fc7479a4f6bc30f4c1fe2b6964892 (MD5) license.txt: 1837 bytes, checksum: 8f89dff42648084174148f6aced88e22 (MD5) th
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2008-12-10T14:38:19Z (GMT). No. of bitstreams: 2 deqp-2001-02.mp4: 29905094 bytes, checksum: 3f1fc7479a4f6bc30f4c1fe2b6964892 (MD5) license.txt: 1837 bytes, checksum: 8f89dff42648084174148f6aced88e22 (MD5) th
dc.description.statementofresponsibility กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม. กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม th
dc.format.extent 29,205 KB (11:15 min.) th
dc.language.iso th th
dc.rights กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม. กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม th
dc.source กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม. กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม th
dc.subject การฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว th
dc.subject สถานประกอบการ -- แง่สิ่งแวดล้อม th
dc.title สถานประกอบการสีเขียว กับ การท่องเที่ยวเพื่อโลกสวย th
dc.type วิดีทัศน์ th
dc.audience.mediator ครู อาจารย์ th
dc.audience.mediator นักเรียน th
dc.audience.mediator นักศึกษา th
dc.audience.mediator บุคคลทั่วไป th
dc.audience.educationlevel อื่นๆ th
dclib.location กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม. กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม th

Files in this item

Files Size Format View
deqp-2001-02.mp4 29.90Mb MPEG-4 video View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record