ผจญภัยใต้เตียง

ผจญภัยใต้เตียง

Show simple item record

dc.contributor.author กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม. กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
dc.date.accessioned 2008-12-10T15:06:38Z
dc.date.available 2008-12-10T15:06:38Z
dc.identifier.uri http://dl.kids-d.org/handle/123456789/2095
dc.description.provenance Submitted by Watcharin Intha (watcharin@ait.ac.th) on 2008-12-10T15:06:38Z No. of bitstreams: 2 deqp-5003-02.mp4: 40784014 bytes, checksum: 7d47e1dd748ead9ebf8ad60d180a6b27 (MD5) license.txt: 1837 bytes, checksum: 0c8f2fd3574b25c99b24162e96dbe6ec (MD5) th
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2008-12-10T15:06:38Z (GMT). No. of bitstreams: 2 deqp-5003-02.mp4: 40784014 bytes, checksum: 7d47e1dd748ead9ebf8ad60d180a6b27 (MD5) license.txt: 1837 bytes, checksum: 0c8f2fd3574b25c99b24162e96dbe6ec (MD5) th
dc.description.statementofresponsibility กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม. กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม th
dc.format.extent 39,829 KB (15:13 min.) th
dc.language.iso th th
dc.rights กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม. กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม th
dc.source กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม. กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม th
dc.subject ขยะ th
dc.subject ความสะอาด th
dc.title ผจญภัยใต้เตียง th
dc.title.alternative วิดีโอนิทานสิ่งแวดล้อมสำหรับเด็ก เรื่อง ผจญภัยใต้เตียง th
dc.type วิดีทัศน์ th
dc.audience.mediator ครู อาจารย์ th
dc.audience.mediator นักเรียน th
dc.audience.mediator นักศึกษา th
dc.audience.mediator บุคคลทั่วไป th
dc.audience.mediator อื่นๆ th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 th
dc.audience.educationlevel อื่นๆ th
dclib.location กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม. กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม th

Files in this item

Files Size Format View
deqp-5003-02.mp4 40.78Mb MPEG-4 video View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record