พระราชินีของแผ่นดิน = Our Beloved Queen

พระราชินีของแผ่นดิน = Our Beloved Queen

Show full item record

Title: พระราชินีของแผ่นดิน = Our Beloved Queen
Author: กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม. กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
Description: สารคดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 12 สิงหาคม 2547
URI: http://dl.kids-d.org/handle/123456789/2103

deqp-QueenofThailand-06.mp4deqp-QueenofThailand-01.mp4deqp-QueenofThailand-04.mp4deqp-QueenofThailand-02.mp4deqp-QueenofThailand-jp.mp4deqp-QueenofThailand-en.mp4deqp-QueenofThailand-03.mp4deqp-QueenofThailand-th.mp4deqp-QueenofThailand-07.mp4deqp-QueenofThailand-05.mp4deqp-QueenofThailand-cn.mp4Files in this item

Files Size Format View
deqp-QueenofThailand-01.mp4 196.6Mb MPEG-4 video View/Open
deqp-QueenofThailand-02.mp4 157.7Mb MPEG-4 video View/Open
deqp-QueenofThailand-03.mp4 71.51Mb MPEG-4 video View/Open
deqp-QueenofThailand-04.mp4 88.78Mb MPEG-4 video View/Open
deqp-QueenofThailand-05.mp4 113.3Mb MPEG-4 video View/Open
deqp-QueenofThailand-06.mp4 180.3Mb MPEG-4 video View/Open
deqp-QueenofThailand-07.mp4 85.42Mb MPEG-4 video View/Open
deqp-QueenofThailand-cn.mp4 33.06Mb MPEG-4 video View/Open
deqp-QueenofThailand-en.mp4 30.64Mb MPEG-4 video View/Open
deqp-QueenofThailand-jp.mp4 31.77Mb MPEG-4 video View/Open
deqp-QueenofThailand-th.mp4 30.61Mb MPEG-4 video View/Open

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record