คู่มือการทำปุ๋ยจากขยะย่อยสลายได้

คู่มือการทำปุ๋ยจากขยะย่อยสลายได้

Show full item record

Title: คู่มือการทำปุ๋ยจากขยะย่อยสลายได้
Author: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม.กองส่งเสริมและเผยแพร่
Description: โครงการรณรงค์ การจัดการครัวเรือนและโรงเรียนเพื่อลดขยะชุมชน
URI: http://dl.kids-d.org/handle/123456789/2105

deqp-other-0001.mp4Files in this item

Files Size Format View
deqp-other-0001.mp4 40.24Mb MPEG-4 video View/Open

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record