กินนมใส่แก้วใส่กล่องดีกว่า ตอนที่ 2

กินนมใส่แก้วใส่กล่องดีกว่า ตอนที่ 2

Show simple item record

dc.contributor.author สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
dc.date.accessioned 2009-06-02T16:58:03Z
dc.date.available 2009-06-02T16:58:03Z
dc.identifier.uri http://dl.kids-d.org/handle/123456789/2116
dc.description จัดทำในวโรกาส พิธีเปิดโครงการ บ๊าย บาย ขวดนม ช้าไป โรคภัยตามมา สู่ประชาชน วันที่ 5 กันยายน พ.ศ.2550 ณ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี th
dc.description หมายเหตุ: เหมาะสำหรับครอบครัวที่มีลูกวันเตาะแตะ คลินิกเด็ก สถานรับเลี้ยงเด็ก โรงเรียนอนุบาล th
dc.description.provenance Submitted by Administrator KIDS-D Project (admin@kids-d.org) on 2009-06-02T16:58:03Z No. of bitstreams: 2 qsnic-vdo-0000003.mp4: 2286109 bytes, checksum: 4b780c01c28b51cc3bc83184865d88a8 (MD5) license.txt: 1847 bytes, checksum: 44ebee2b60ced2a13ffc0fb121891f5a (MD5) en
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2009-06-02T16:58:03Z (GMT). No. of bitstreams: 2 qsnic-vdo-0000003.mp4: 2286109 bytes, checksum: 4b780c01c28b51cc3bc83184865d88a8 (MD5) license.txt: 1847 bytes, checksum: 44ebee2b60ced2a13ffc0fb121891f5a (MD5) en
dc.description.statementofresponsibility สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี th
dc.format.extent 00:54 นาที th
dc.format.medium video/mp4 th
dc.language.iso th th
dc.relation.ispartof โครงการความรู้สู่ประชาชน บ๊าย บาย ขวดนม ช้าไป โรคภัยตามมา th
dc.rights สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี th
dc.source สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี th
dc.subject เด็ก -- การเลี้ยงและดูแล th
dc.subject เด็ก -- โภชนาการ th
dc.subject เด็ก -- สุขภาพและสุขวิทยา th
dc.title กินนมใส่แก้วใส่กล่องดีกว่า ตอนที่ 2 th
dc.title.alternative บ๊าย บาย ขวดนม ช้าไป โรคภัยตามมา ตอน กินนมใส่แก้วใส่กล่องดีกว่า ตอนที่ 2
dc.type แอนิเมชั่น th
dc.audience.mediator บุคคลทั่วไป th
dc.audience.educationlevel อื่นๆ th
dclib.location สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี th

Files in this item

Files Size Format View
qsnic-vdo-0000003.mp4 2.286Mb MPEG-4 video View/Open

This item appears in the following Collection(s)

  • วิดีทัศน์/แฟ้มเสียง
    เหมาะสำหรับครอบครัวที่มีลูกวัยเตาะแตะ คลินิกเด็ก สถานรับเลี้ยงเด็ก โรงเรียนอนุบาล

Show simple item record