เล่านิทานกันดีกว่า...เสริมสร้างพัฒนาการเด็ก

เล่านิทานกันดีกว่า...เสริมสร้างพัฒนาการเด็ก

Show simple item record

dc.contributor.author สมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย
dc.contributor.other สุดา เย็นบำรุง
dc.contributor.other นลินี เชื้อวณิชชากร
dc.contributor.other นิตยา คชภักดี
dc.date.accessioned 2009-06-03T08:33:06Z
dc.date.available 2009-06-03T08:33:06Z
dc.identifier.uri http://dl.kids-d.org/handle/123456789/2121
dc.description นำเสนอเนื้อหาในรูปแบบสารคดีวิทยุ วิดีทัศน์ และสปอตโทรทัศน์
dc.description.provenance Submitted by kamolchanok wiangwiwat (moddang_lemon@hotmail.com) on 2009-06-03T08:33:06Z No. of bitstreams: 2 TRACK 2 เล่านิทาน.wav: 17339468 bytes, checksum: de98aa6a342d86e2d8f1ee9c15fad4f6 (MD5) license.txt: 1850 bytes, checksum: 4faccf35730d38286cdb266efcc0b36a (MD5) en
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2009-06-03T08:33:06Z (GMT). No. of bitstreams: 2 TRACK 2 เล่านิทาน.wav: 17339468 bytes, checksum: de98aa6a342d86e2d8f1ee9c15fad4f6 (MD5) license.txt: 1850 bytes, checksum: 4faccf35730d38286cdb266efcc0b36a (MD5) en
dc.description.sponsorship สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
dc.description.sponsorship สภากรุงเทพมหานคร
dc.description.statementofresponsibility สมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย th
dc.format.extent 1:30 นาที th
dc.format.mimetype audio/wav
dc.format.mimetype video/mp4
dc.language.iso th th
dc.relation.ispartof โครงการ 20 เรื่อง เลี้ยงลูกยอดฮิตพิชิตได้ th
dc.rights ผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย
dc.subject เด็ก -- การเลี้ยงและดูแล th
dc.subject พัฒนาการของเด็ก th
dc.subject.other สารคดี
dc.title เล่านิทานกันดีกว่า...เสริมสร้างพัฒนาการเด็ก th
dc.type MovingImage th
dc.type Sound
dc.audience.mediator บุคคลทั่วไป th
dc.audience.educationlevel ทั่วไป th
dclib.location สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี th
dc.rights.holder สมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย

Files in this item

Files Size Format View
qsnich-radio-0000002.wav 17.33Mb WAV audio View/Open
qsnich-tv-0000002.mp4 6.186Mb MPEG-4 video View/Open
qsnich-vdo-0000002.mp4 10.24Mb MPEG-4 video View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record