มหัศจรรย์แห่งอะตอม 2 ตอน วิวัฒนาการ การสร้างตารางธาตุ

มหัศจรรย์แห่งอะตอม 2 ตอน วิวัฒนาการ การสร้างตารางธาตุ

Show simple item record

dc.contributor.author บุญรอด วงษ์สวาท [ผู้สอน]
dc.date.accessioned 2007-10-23T17:16:09Z
dc.date.available 2007-10-23T17:16:09Z
dc.identifier.uri http://dl.kids-d.org/handle/123456789/213
dc.description.provenance Submitted by Administrator KIDS-D Project (admin@kids-d.org) on 2550-10-23T17:16:02Z No. of bitstreams: 1 13_2549.mp4: 156235900 bytes, checksum: d5fe786e9d6e5dc5f74e73a98c4cb4ac (MD5) th
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2550-10-23T17:16:09Z (GMT). No. of bitstreams: 1 13_2549.mp4: 156235900 bytes, checksum: d5fe786e9d6e5dc5f74e73a98c4cb4ac (MD5) th
dc.format.extent 152,575 KB (57.49 min.) th
dc.format.extent 156235900 bytes
dc.format.mimetype video/mp4
dc.language.iso th th
dc.source สทร.13/2549 th
dc.subject วิทยาศาสตร์--การศึกษาและการสอน th
dc.subject ตารางธาตุ th
dc.subject อะตอม th
dc.subject การแปรธาตุ (เคมี) th
dc.title มหัศจรรย์แห่งอะตอม 2 ตอน วิวัฒนาการ การสร้างตารางธาตุ th
dc.type MovingImage th
dc.audience.mediator นักเรียน th
dc.audience.educationlevel ช่วงชั้น 4 th

Files in this item

Files Size Format View
13_2549.mp4 156.2Mb Unknown View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record