นิยาม ประเภทของเสียอันตรายและอนุสัญญาบาเซล

นิยาม ประเภทของเสียอันตรายและอนุสัญญาบาเซล

Show full item record

Title: นิยาม ประเภทของเสียอันตรายและอนุสัญญาบาเซล
Author: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. กรมควบคุมมลพิษ
Description: การฝึกอบรม "เทคนิคการจำแนกและการตรวจสอบการขนส่งของเสียอันตราย" 15-17 สิงหาคม 2550 จังหวัด ชลบุรี
URI: http://dl.kids-d.org/handle/123456789/2150
Date: 2007-08-15

Files in this item

Files Size Format View
define_waste.pdf 1.233Mb PDF View/Open

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record