บทบาทของเจ้าหน้าที่ศุลกากร เจ้าหน้าที่ท่าเรือ และเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมในการบันทึกและตรวจสอบการขนย้ายของเสียอันตรายอย่างผิดกฎหมาย

บทบาทของเจ้าหน้าที่ศุลกากร เจ้าหน้าที่ท่าเรือ และเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมในการบันทึกและตรวจสอบการขนย้ายของเสียอันตรายอย่างผิดกฎหมาย

Show full item record

Title: บทบาทของเจ้าหน้าที่ศุลกากร เจ้าหน้าที่ท่าเรือ และเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมในการบันทึกและตรวจสอบการขนย้ายของเสียอันตรายอย่างผิดกฎหมาย
Author: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. กรมควบคุมมลพิษ
Description: การฝึกอบรม "เทคนิคการจัดจำแนกและตรวจสอบการขนส่งของเสีย" 15-17 สิงหาคม 2550 โรงแรมพัทยา ปาร์ค บีช รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี
URI: http://dl.kids-d.org/handle/123456789/2151
Date: 2007-08-15

Files in this item

Files Size Format View
Role_waste.pdf 1.028Mb PDF View/Open

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record