คู่มือปฏิบัติในการควบคุมการเคลื่อนย้ายข้ามแดนของของเสียอันตรายตามอนุสัญญาบาเซล

คู่มือปฏิบัติในการควบคุมการเคลื่อนย้ายข้ามแดนของของเสียอันตรายตามอนุสัญญาบาเซล

Show full item record

Title: คู่มือปฏิบัติในการควบคุมการเคลื่อนย้ายข้ามแดนของของเสียอันตรายตามอนุสัญญาบาเซล
Author: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. กรมควบคุมมลพิษ
URI: http://dl.kids-d.org/handle/123456789/2161

Files in this item

Files Size Format View
Guideline_basel.pdf 7.827Mb PDF View/Open

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record