คู่มือการปฏิบัติงานการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการจำแนกและตรวจสอบการขนส่งของเสียอันตราย

คู่มือการปฏิบัติงานการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการจำแนกและตรวจสอบการขนส่งของเสียอันตราย

Show full item record

Title: คู่มือการปฏิบัติงานการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการจำแนกและตรวจสอบการขนส่งของเสียอันตราย
Author: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. กรมควบคุมมลพิษ
Description: อนุสัญญาบาเซล ว่าด้วยการควบคุมการเคลื่อนย้ายข้ามแดนของของเสียอันตรายและการกำจัด Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and their Disposal
URI: http://dl.kids-d.org/handle/123456789/2163

Files in this item

Files Size Format View
Technic_waste.pdf 4.866Mb PDF View/Open

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record