อนุสัญญาบาเซลว่าด้วยการควบคุมการเคลื่อนย้ายข้ามแดนของของเสียอันตรายและการกำจัด Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and their Disposal

อนุสัญญาบาเซลว่าด้วยการควบคุมการเคลื่อนย้ายข้ามแดนของของเสียอันตรายและการกำจัด Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and their Disposal

Show full item record

Title: อนุสัญญาบาเซลว่าด้วยการควบคุมการเคลื่อนย้ายข้ามแดนของของเสียอันตรายและการกำจัด Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and their Disposal
Author: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. กรมควบคุมมลพิษ
Description: พิธีสารบาเซลว่าด้วยความรับผิดและการชดใช้ความเสียหายเนื่องมาจาก การเคลื่อนย้ายข้ามแดนของของเสียอันตรายและการกำจัด Basal Protocol on Liability and Compensation for Damage Resulting from transboundary Movements of Hazardous Wastes and their Disposal
URI: http://dl.kids-d.org/handle/123456789/2164

Files in this item

Files Size Format View
อนุสัญญาบาเซล.pdf 121.5Mb PDF View/Open

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record