เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็น โครงการสำรวจปริมาณและชนิดของซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็น โครงการสำรวจปริมาณและชนิดของซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

Show full item record

Title: เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็น โครงการสำรวจปริมาณและชนิดของซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
Author: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. กรมควบคุมมลพิษ
Description: วันที่ 24 ตุลาคม 2550 ณ ห้องประชุมอยุธยา 2-3 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค
URI: http://dl.kids-d.org/handle/123456789/2168

Files in this item

Files Size Format View
Waste_Electronic.pdf 1.114Mb PDF View/Open

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record