ไม่นอนหลับคาขวดนม แปรงฟังให้ลูกแล้ว ก็ไม่ควรให้ลูกดูดนมอีก

ไม่นอนหลับคาขวดนม แปรงฟังให้ลูกแล้ว ก็ไม่ควรให้ลูกดูดนมอีก

Show simple item record

dc.contributor.author กระทรวงสาธารณสุข.กรมการแพทย์.สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
dc.date.accessioned 2009-06-13T11:36:30Z
dc.date.available 2009-06-13T11:36:30Z
dc.identifier.uri http://dl.kids-d.org/handle/123456789/2255
dc.description.provenance Submitted by Administrator KIDS-D Project (admin@kids-d.org) on 2009-06-13T11:36:29Z No. of bitstreams: 2 qsnich-radio-02-0000004.mp3: 1180443 bytes, checksum: 1af41fb08bf8040426799ea9a615cacf (MD5) license.txt: 1826 bytes, checksum: 862b4de2d3be2578750d7ed4f813ab95 (MD5) en
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2009-06-13T11:36:30Z (GMT). No. of bitstreams: 2 qsnich-radio-02-0000004.mp3: 1180443 bytes, checksum: 1af41fb08bf8040426799ea9a615cacf (MD5) license.txt: 1826 bytes, checksum: 862b4de2d3be2578750d7ed4f813ab95 (MD5) en
dc.description.statementofresponsibility สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี th
dc.format.extent 1:13 นาที th
dc.format.medium audio/mp3 th
dc.language.iso th th
dc.relation.ispartof โครงการ บ๊าย บาย ขวดนมช้าไป โรคภัยตามมา th
dc.rights สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี th
dc.source สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี th
dc.subject เด็ก -- การเลี้ยงและดูแล th
dc.subject เด็ก -- โภชนาการ th
dc.subject เด็ก -- สุขภาพและสุขวิทยา th
dc.subject รายการวิทยุ th
dc.title ไม่นอนหลับคาขวดนม แปรงฟังให้ลูกแล้ว ก็ไม่ควรให้ลูกดูดนมอีก th
dc.type เอกสารเผยแพร่ th
dc.audience.mediator บุคคลทั่วไป th
dc.audience.educationlevel อื่นๆ th
dclib.location สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี th

Files in this item

Files Size Format View
qsnich-radio-02-0000004.mp3 1.180Mb audio/mp3 View/Open

This item appears in the following Collection(s)

  • วิดีทัศน์/แฟ้มเสียง
    เหมาะสำหรับครอบครัวที่มีลูกวัยเตาะแตะ คลินิกเด็ก สถานรับเลี้ยงเด็ก โรงเรียนอนุบาล

Show simple item record