ภาพข่าวพิธีเปิดโครงการ บ๊าย บาย ขวดนมช้าไป โรคภัยตามมา จากรายการเช้าวันใหม่

ภาพข่าวพิธีเปิดโครงการ บ๊าย บาย ขวดนมช้าไป โรคภัยตามมา จากรายการเช้าวันใหม่

Show simple item record

dc.contributor.author สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
dc.date.accessioned 2009-06-13T14:32:13Z
dc.date.available 2009-06-13T14:32:13Z
dc.date.issued 2007-09-05
dc.identifier.uri http://dl.kids-d.org/handle/123456789/2260
dc.description.provenance Submitted by Administrator KIDS-D Project (admin@kids-d.org) on 2009-06-13T14:32:12Z No. of bitstreams: 2 qsnic-tv-0000002.mp4: 10847020 bytes, checksum: 9abf36d44ce92d4a2b46c57a9e6e2054 (MD5) license.txt: 1826 bytes, checksum: 7ae7ffc125231b935c09b8374490761c (MD5) en
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2009-06-13T14:32:13Z (GMT). No. of bitstreams: 2 qsnic-tv-0000002.mp4: 10847020 bytes, checksum: 9abf36d44ce92d4a2b46c57a9e6e2054 (MD5) license.txt: 1826 bytes, checksum: 7ae7ffc125231b935c09b8374490761c (MD5) en
dc.description.statementofresponsibility สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี th
dc.format.extent 04:07 นาที th
dc.format.medium video/mp4 th
dc.language.iso th th
dc.relation.ispartof โครงการ บ๊าย บาย ขวดนมช้าไป โรคภัยตามมา th
dc.rights สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี th
dc.source สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี th
dc.subject รายการโทรทัศน์ th
dc.subject พิธีเปิดโครงการ th
dc.title ภาพข่าวพิธีเปิดโครงการ บ๊าย บาย ขวดนมช้าไป โรคภัยตามมา จากรายการเช้าวันใหม่ th
dc.type รายการโทรทัศน์ th
dc.audience.mediator บุคคลทั่วไป th
dc.audience.educationlevel อื่นๆ th
dclib.location สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี th

Files in this item

Files Size Format View
qsnic-tv-0000002.mp4 10.84Mb MPEG-4 video View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record