สารตะกั่วปนเปื้อนในอาหาร วายร้ายที่อยู่ใกล้ตัว [แผ่นพับ]

สารตะกั่วปนเปื้อนในอาหาร วายร้ายที่อยู่ใกล้ตัว [แผ่นพับ]

Show simple item record

dc.contributor.author สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
dc.date.accessioned 2009-06-13T15:03:21Z
dc.date.available 2009-06-13T15:03:21Z
dc.identifier.uri http://dl.kids-d.org/handle/123456789/2262
dc.description แผ่นพับหน้า-หลัง th
dc.description.provenance Submitted by Administrator KIDS-D Project (admin@kids-d.org) on 2009-06-13T15:03:21Z No. of bitstreams: 3 สารตะกั่ว-2.jpg: 1328015 bytes, checksum: fe27d6da39325c93677034ce6e5d4327 (MD5) สารตะกั่ว-1.jpg: 1302004 bytes, checksum: 7c12d2cce61e712849e88a6c9698518a (MD5) license.txt: 1826 bytes, checksum: b516156b7451b52fd30e70c51a53763c (MD5) en
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2009-06-13T15:03:21Z (GMT). No. of bitstreams: 3 สารตะกั่ว-2.jpg: 1328015 bytes, checksum: fe27d6da39325c93677034ce6e5d4327 (MD5) สารตะกั่ว-1.jpg: 1302004 bytes, checksum: 7c12d2cce61e712849e88a6c9698518a (MD5) license.txt: 1826 bytes, checksum: b516156b7451b52fd30e70c51a53763c (MD5) en
dc.description.statementofresponsibility สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี th
dc.format.extent 2 หน้า (1 แผ่น) th
dc.format.medium image/jpg th
dc.language.iso th th
dc.relation.ispartof โครงการ อาหารปลอดภัย เด็กไทยฉลาด th
dc.rights สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี th
dc.source สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี th
dc.subject เด็ก -- โภชนาการ th
dc.subject การได้รับสารพิษจากอาหาร th
dc.subject สารพิษ -- ตะกั่ว th
dc.title สารตะกั่วปนเปื้อนในอาหาร วายร้ายที่อยู่ใกล้ตัว [แผ่นพับ] th
dc.type เอกสารเผยแพร่ th
dc.audience.mediator ครู อาจารย์ th
dc.audience.mediator นักเรียน th
dc.audience.mediator บุคคลทั่วไป th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 th
dclib.location สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี th

Files in this item

Files Size Format View
qsnich-03-broch-0000001.jpg 1.302Mb JPEG image Thumbnail
qsnich-03-broch-0000002.jpg 1.328Mb JPEG image Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record